در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره 6

طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره 6 طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی  مجموعه شماره   6

این مجموعه شامل  1  طرح مختلف طبق فایل نمایشی میباشد، طرحهای این مجموعه با کیفیت بسیار بالا و با دو

نوع فورمت وکتور تقدیم حضور گردیده اند ، فورمت اول ( ای پی اس ) قابل ویرایش بطور کامل در محیط

ایلوسترایتور و فورمت دوم ( پی دی اف ) قابل استفاده در اغلب محیط های گرافیکی از جمله فتوشاپ ، از

ویژگی های خوب این فورمت اینکه در زمان باز نمودن در محیط فتوشاپ ابعاد و دقت فایل در اختیار شما

میباشد بدون هیچگونه افت کیفیت . همچنین فایل نمایشی با فورمت ( جی پی ای جی ) جهت نمایش فایل های

دانلود شده تقدیم حضور گردیده است.

قیمت این فایل 3000تومان می باشد

خرید آنلاین

طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره 5  

طرحهاي ليبل و کادر بندي اسليمي مجموعه شماره 5


این مجموعه شامل  8  طرح مختلف طبق فایل نمایشی میباشد، طرحهاي این مجموعه با کیفیت بسیار بالا و با دو نوع

ادامه مطلب  

مجموعه طرحهای وکتور (( کادر های اسلیمی )) مجموعه شماره 3  

مجموعه طرحهاي وکتور (( کادر های اسليمي )) مجموعه شماره 3


مجموعه تقدیمی با فورمت وکتور ( آی آ ) قابل ویرایش در محیط ( ایلسترایتور ) است. طرح کادر بندي و حاشیه ب

ادامه مطلب  

مجموعه طرحهای وکتور (( کادر های اسلیمی )) مجموعه شماره 2  

مجموعه طرحهاي وکتور (( کادر های اسليمي )) مجموعه شماره 2


مجموعه تقدیمی با فورمت وکتور ( آی آ ) قابل ویرایش در محیط ( ایلسترایتور ) است. طرح کادر بندي و حاشیه ب

ادامه مطلب  

مجموعه طرحهای وکتور (( کادر های اسلیمی )) مجموعه شماره 1  

مجموعه طرحهاي وکتور (( کادر های اسليمي )) مجموعه شماره 1


مجموعه تقدیمی با فورمت وکتور ( آی آ ) قابل ویرایش در محیط ( ایلسترایتور ) است. طرح کادر بندي و حاشیه ب

ادامه مطلب  

طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره 9  

طرحهاي ليبل و کادر بندي اسليمي مجموعه شماره 9


این مجموعه شامل  7 طرح مختلف طبق فایل نمایشی میباشد، طرحهاي این مجموعه با کیفیت بسیار بالا و با دو نوع فور

ادامه مطلب  

طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره 10  

طرحهاي ليبل و کادر بندي اسليمي مجموعه شماره 10


این مجموعه شامل  9  طرح مختلف طبق فایل نمایشی میباشد، طرحهاي این مجموعه با کیفیت بسیار بالا و با دو نوع

ادامه مطلب  

طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره 11  

طرحهاي ليبل و کادر بندي اسليمي مجموعه شماره 11


این مجموعه شامل  5  طرح مختلف طبق فایل نمایشی میباشد، طرحهاي این مجموعه با کیفیت بسیار بالا و با دو نوع

ادامه مطلب  

طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره 13  

طرحهاي ليبل و کادر بندي اسليمي مجموعه شماره 13


این مجموعه شامل  4  طرح مختلف طبق فایل نمایشی میباشد، طرحهاي این مجموعه با کیفیت بسیار بالا و با دو نوع

ادامه مطلب  

طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره 14  

طرحهاي ليبل و کادر بندي اسليمي مجموعه شماره 14


این مجموعه شامل  4  طرح مختلف طبق فایل نمایشی میباشد، طرحهاي این مجموعه با کیفیت بسیار بالا و با دو نوع

ادامه مطلب  

طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره 15  

طرحهاي ليبل و کادر بندي اسليمي مجموعه شماره 15


این مجموعه شامل  4  طرح مختلف طبق فایل نمایشی میباشد، طرحهاي این مجموعه با کیفیت بسیار بالا و با دو نوع

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1